HiTop terapija

Ime izhaja iz angleškega opisa High Tone Power Therapy in označuje visokotonsko terapijo. V primerjavi s ‘klasično’ elektroterapijo, katere električni dražljaji dražijo predvsem mišice in živce, deluje napredna HiToP elektrostimulacija v prvi vrsti vzpodbujevalno na izmenjavo snovi preko celičnih membran vseh tkiv (poškodovanih in zdravih).

Konvencionalna elektroterapija stimulira živce in mišice. HiTop terapija poleg stimulativnega principa delovanja (SimulFAM X) uporablja tudi nestimulativni princip (SimulFAMi). Primarni cilj HiTop terapije je namreč neposredni učinek na celično izmenjavo snovi.

Uporabljene so frekvence v razponu med 4096 in 32768 Hz, ki potujejo skozi telo v obliki električnega polja, ki povzroča oscilacijo nabitih delcev. Frekvence vnesenih oscilacij ustvarjajo resonanco v molekulah in celičnih strukturah. Različne frekvence aktivirajo strukture različnih velikosti. Oscilacija različnih delcev v tkivu ima mnogo učinkov. Rezultat pa je izboljšanje procesov metabolizma, čiščenje telesa in lajšanje bolečine. Namen terapije je vnesti čim več energije v telo.

Prednosti HiTop terapije

Uporaba HiTop terapije